პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევა სოფლის მოსახლეობის მიერ ხდება — ZESTAFONI.GE
-->
Close [X]
Facebook:
ZESTAFONI.GE

ZESTAFONI.GEსოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გრაფიკი

date 14 იანვარი 2019
article552.jpg

  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლის კრებები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის 23 იანვრიდან დაიწყება და 5 თებერვალს დასრულდება

  პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევა სოფლის მოსახლეობის მიერ ხდება.
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები განსაზღვრულია და მათ შორისაა:
▪ სასმელი წყლის და სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება; 
▪ ნაპირსამაგრი სამუშაოები; 
▪ გზების და ხიდების მოწესრიგება; 
▪ გარე განათების ქსელის მოწყობა;
▪ სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
▪ ამბულატორიის შენობები;
▪ კულტურის ობიექტები;
▪ სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი და ა.შ.

  

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩასატარებელი კრებების გრაფიკი.

ზედა წიფლავაკე 2019 წლის 23 იანვარი - 10 : 00 სთ ( 5 000 ლარი)
სანახშირე 23 იანვარი - 11 : 00 სთ ( 5 000 ლარი)
ქვედა წიფლავაკე 23 იანვარი - 13 : 00 სთ ( 6 000 ლარი)
საღვინე 23 იანვარი - 14 : 00 სთ (6 000 ლარი)
მარტოთუბანი 23 იანვარი -16 : 00 სთ ( 8 000 ლარი)
დიდი განთიადი 24 იანვარი -10 : 00 სთ ( 6 000 ლარი)
პატარა სამება 24 იანვარი -11 : 00 სთ ( 5 000 ლარი)
ლელაძისეული 24 იანვარი - 12 : 00 სთ ( 5 000 ლარი)
ღვერკი 24 იანვარი - 13 : 00 ს თ ( 5 000 ლარი) 
ვაშპარიანი 24 იანვარი - 14 : 00 სთ ( 5 000 ლარი)
აჭარა 24 იანვარი - 15 : 00 სთ სთ ( 5 000 ლარი)
წევა 24 იანვარი - 16 : 00 სთ ( 5 000 ლარი)
ძირულა 24 იანვარი - 17 : 00 სთ ( 5 000 ლარი)
ქვედა წევა 24 იანვარი - 17 : 30 ( 5 000 ლარი)
შიმშილაქედი 25 იანვარი - 10 : 00 ( 8 000 ლარი) 
ქვედა საზანო 25 იანვარი - 10 : 30 ( 10 000 ლარი)
სასახლე 25 იანვარი - 11 : 00 ( 8 000 ლარი)
ტყლაპივაკე 25 იანვარი - 11 : 30 ( 10 000 ლარი )
ზოვრეთი 25 იანვარი - 13 : 00 სთ ( 10 000 ლარი )
არგვეთა 25 იანვარი - 14 : 30 ( 10 000 ლარი )
ჭალატყე 25 იანვარი - 16 : 00 ( 8 000 ლარი )
ქვედა საქარა 25 იანვარი - 17 : 00 ( 10 000 ლარი)
როდინაული 28 იანვარი - 10 :00 სთ ( 8 000 ლარი)
სვეტმაღალი 28 იანვარი - 11 :00 ( 6 000 ლარი )
ცხენთარო 28 იანვარი - 12 : 30 სთ ( 8 000 ლარი )
აჯამეთი 28 იანვარი - 13 : 30 ( 6 000 ლარი )
მეორე სვირი 28 იანვარი 15 :00 სთ ( 10 000)
სადგური სვირი 28 იანვარი 16 :00 ( 6 000 ლარი)
პირველი სვირი 28 იანვარი 17: 30 ( 10 000 ლარი )
ქვედა კვალითი 29 იანვარი 10 :00 ( 10 000 ლარი )
შუა კვალითი 29 იანვარი 11 : 00 სთ ( 8 000 ლარი )
ცხრაწყარო 29 იანვარი 12 : 30 ( 10 000)
ზედა კვალითი 29 იანვარი 13 : 30 ( 6000 ლარი )
ძლოურდანეთი 29 იანვარი 15 : 00 ( 5000 ლარი )
ფუთი 30 იანავრი 10 :00 სთ ( 10 000)
შორაპანი 30 იანვარი 12 : 00 სთ ( 10 000 ლარი)
ზედა საქარა 30 იანბვარი 14 : 00 სთ (10 000 ლარი)
ბეღლევი 30 იანვარი 15 :00 სთ ( 5 000 )
მარცხენა რკვია 31 იანვარი 10 : 00 სთ ( 5 000 ლარი )
დიდწიფელა 31 იანვარი 11 : 00 ( 5 000 ლარი)
მარჯვენა რკვია 31 იანვარი 12 : 00 სთ ( 5 000 ლარი)
გაღმა ბოსლევი 31 იანვარი 14 : 00 სთ ( 6 000 ლარი)
გამოღმა ბოსლევი 31 იანვარი 15 :00 სთ ( 6 000 ლარი)
ბეღლევი 31 იანვარი -16 :00 ( 6 000 ლარი)
ქველეთუბანი 1 თებერვალი -10 :00 (5 000 ლარი)
დილიკაური 1 თებერვალი -11 :00 სთ ( 10 000 ლარი)
საწაბლე 1 თებერვალი- 13 :00 ( 5 000 ლარი)
ამსაისი 1 თებერვალი -14 :00 ( 5 000 ლარი)
შროშა 1 თებერვალი - 15 : 00 სთ ( 6 000 ლარი)
საწუმბო 1 თებერვალი- 16 :00 ( 6 000 ლარი)
ზედა ილემი 4 თებერვალი - 12 :00 სთ ( 8 000 ლარი)
ქვედა ილემი 4 თებერვალი - 12 :00 სთ ( 8 000 ლარი)
ტაბაკინი 5 თებერვალი - 10 :00 სთ ( 8 0 00 ლარი)
ზედა კლდეეთი 5 თებერვალი - 11 :30 ( 8 000 ლარი)
ქვედა კლდეეთი 5 თებერვალი - 12 :30 (8 000 ლარი)
კინოთი 5 თებერვალი - 13 : 30 ( 6 000 ლარი)
ალავერდი 5 თებერვალი - 15 : 30 ( 6 000 ლარი )
მწყერიციხე 5 თებერვალი - 16 :30 ( 5 000 ლარი )
თვრინი 5 თებერვალი - 17 : 30 ( 8 000 ლარი)