ტენდერი დიზელის მოწოდება — ZESTAFONI.GE
Close [X]
Facebook:
ZESTAFONI.GE

ZESTAFONI.GEტენდერი დიზელის მოწოდება

17 ოქტომბერი 2017 4 ზესტაფონი განცხადება ვადაგასულია

ტენდერი დიზელის მოწოდება
   დასახელება: ტენდერი დიზელის მოწოდებაზე
მომწოდებელი: ჯორჯიან მანგანეზი
ბოლო ვადა: 16 ნოე
თანდართული ფაილი: http://jobs.ge/files/155693-tender.zip
შპს "ჯორჯიან მანგანეზი" - (ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხანა) აცხადებს კონკურსს 2017 წლის ნოემბერ, დეკემბერსა და 2018 მაისის ჩათვლით დიზელი 0.1%-ს (სითხის სახით, L-62) მოწოდებაზე ქ. ზესტაფონსა და ქ. ჭიათურაში.

რაოდენობა: 280 000 -300 000 ლ თვეში, (80 000 ლ მიწოდებული ქ. ზესტაფონში, 200 000 - 220 000 ლ - მიწოდებული ქ. ჭიათურაში).

** შესყიდვის ობიექტი - წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს საწვავის (დიზელი L-62) მიწოდება ეტაპობრივად - 2017 წლის ნოემბრიდან 2018 წლის მაისის ჩათვლით.
** გატანის წესი - დიზელის საწვავის მიწოდება სითხის სახით უნდა უზრუნველყოს მომწოდებელმა საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებებით.
** შესასყიდი დიზელის საორიენტაციო მოცულობა შეადგენს 1 800 000 (მილიონ რვაასი ათას) ლიტრს. (ყოველთვიურად 300 000 ლიტრი).
** ხელშეკრულება გამარჯვებულთან გაფორმდება 3+3 ფორმულით, თუ სამი თვის შემდეგ შემსყიდველს და მომწოდებელს არ ექნებათ ურთიერთპრეტენზიები, ხელშეკრულების პირობების შესრულებასა და საწვავის ხარისხთან დაკავშირებით, ხელშეკრულება ავტომატურად გაგრძელდება 2017 ბოლომდე.

დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტში.